Novinky

Ecofin: Ministři financí schválili český plán obnovy za 180 miliard korun

Ing. Mgr. Tomáš Weiss
Ing. Mgr. Tomáš Weiss Vedoucí oddělení Komunikace s médii

Vydáno

  • ECOFIN
  • Finanční trh
  • Tisková zpráva
  • Zahraničí EU
  • Zahraniční sektor
  • Boj proti "praní špinavých peněz"

Na dnešním videokonferenčním jednání Rady Ecofin ministři financí projednali český a irský Národní plán obnovy. Česká republika tak po formálním schválení bude moci začít čerpat prostředky na investiční projekty. Z mimořádného krizového fondu EU bychom měli v letech 2021-2026 získat až 7,1 miliardy EUR, tedy zhruba 180 miliard korun.

První peníze by do České republiky měly dorazit už letos. „Národní plán obnovy je klíčovým nástrojem pro restart naší ekonomiky a jeho dnešní schválení je proto dobrou zprávou. V rámci předfinancování počítáme už na přelomu září a října s částkou zhruba 23,3 mld. Kč, což odpovídá 13% záloze z celkové částky. Tyto peníze půjdou na mimorozpočtový účet, z něhož budou přidělovány rezortům podle reálně uskutečněných investic. Už letos je přitom rozpočtováno 15 miliard na projekty Ministerstva dopravy, 1,2 miliardy na digitalizaci stavebního řízení a zhruba 200 milionů na digitalizaci v kapitole Ministerstva zahraničních věcí,“ uvedla ministryně financí Alena Schillerová.

Kromě dopravy půjdou evropské peníze z Národního plánu obnovy na reformní a investiční projekty v oblasti digitalizace, klimatické udržitelnosti, vědy a vzdělání, ale třeba i na výstavbu onkologických center. Největší objem peněz, celkem 45 % všech prostředků, je určeno na fyzickou dopravní infrastrukturu a opatření v oblasti klimatu, která mají za cíl přispět k řešení výzev zelené transformace, tedy snížení emisí skleníkových plynů do roku 2030 o 55 % v porovnání s rokem 1990 a zajištění uhlíkové neutrality do roku 2050. „Mezi klíčové oblasti zelené transformace patří zvyšování energetické účinnosti veřejných budov, podpora zavádění obnovitelných zdrojů energií v domácnostech, financování nízkoemisních dopravních prostředků, podpora výstavby elektrických dobíjecích stanic nebo investice do recyklační infrastruktury,“ vyjmenovává Alena Schillerová.

Druhý největší balík evropských peněz, zhruba 22 % všech prostředků, má směřovat do oblasti vzdělávání a trhu práce. Dalších 15 % celkové sumy dále půjde na podporu digitální transformace české ekonomiky. „Plánované digitalizační projekty cílí zejména na zlepšení komunikace občanů s úřady státu, zajištění rychlejšího internetu a také na posílení kybernetické bezpečnosti veřejné správy, justičního systému a systému zdravotní péče,“ říká Alena Schillerová a dodává: „Peníze půjdou samozřejmě i na podporu vzdělávání a výzkumu. Spojením obou těchto oblastí představuje například projekt univerzitního Kampusu Albertov v Praze, kde by měla vzniknout dvě nová vědecká a výuková centra v roce 2026. Ve zdravotnictví se dále zaměříme na výstavbu center na onkologickou prevenci a péči.“

Rada Ecofin již schválila národní plány obnovy 18 členským zemím za 412,9 miliardy EUR. Celkem plány odevzdalo ke schválení 25 členských států EU, z nichž sedm ještě čeká na schválení Evropskou komisí a následné projednání Radou EU. Zbývající dva státy, Bulharsko a Nizozemsko, zatím plány nepředložily.

Doporučované

Nejčtenější