Novinky

Ecofin: Ministři financí jednali o úpravách systému DPH a plánech obnovy

Ing. Tomáš Weiss
Ing. Tomáš Weiss Oddělení Komunikace s médii

Vydáno

  • ECOFIN
  • Finanční trh
  • Tisková zpráva
  • Zahraniční sektor
  • Zahraničí EU
  • Koronavirus

Na jednání Rady Ecofin v Lucemburku diskutovali ministři financí členských zemí Evropské unie včetně ministryně financí Aleny Schillerové o rovném zacházení mezi členskými státy v daňových otázkách a o hospodářské obnově evropských ekonomik prostřednictvím národních plánů obnovy. Jednalo se o poslední zasedání v rámci portugalského předsednictví, v Radě EU ho vystřídá Slovinsko.

Ministři financí úvodem projednávali úpravy v systému DPH tak, aby lépe zajišťoval rovné podmínky všem členským zemím při aplikaci snížených sazeb. Česká republika usiluje o odstranění nerovného zacházení v evropském systému DPH dlouhodobě. „Jsem ráda, že se podařilo prosadit, aby ČR mohla aplikovat všechny výjimky v sazbách DPH dosud určené pouze některým státům. Můžeme tím získat třeba možnost stanovit si výši sazeb DPH nejen při podpoře rodin s dětmi, ale i v boji proti pandemiím,“ uvedla na plénu ministryně financí Alena Schillerová. Tématem diskuze v oblasti DPH bylo také umožnění osvobodit nákupy EU během krizových událostí. „Jedná se o naléhavé opatření pro účinný boj s pandemií, které by mělo přispět k překonání důsledků současné krize,“ dodala Alena Schillerová.

Dalším tématem na programu jednání byla již tradičně hospodářská obnova evropských ekonomik a Nástroj pro oživení a odolnosti (Recovery and Resilience Facility – RRF). Ten je klíčovou součástí strategie hospodářské obnovy EU, jehož cílem je podpořit členské státy v provádění strukturálních reforem a veřejných investic. Ty mají posílit odolnost členských zemí EU, zmírnit dopady krize a přispět k obnově růstového potenciálu a tvorbě pracovních míst. „Realizace investičních a reformních projektů obsažených v národních plánech obnovy jsou klíčové pro rychlý návrat do normálu po covidové epidemii. Česká republika se 1. června oficiálně připojila mezi země s odevzdaným národním plánem obnovy Evropské komisi. Získat bychom v rámci něj měli zhruba 180 miliard korun, které půjdou na investice v oblasti digitální a zelené transformace, vzdělávání, vývoje a inovací," uzavřela Alena Schillerová.

Nejčtenější