Novinky

Rada ECOFIN: debata o globálním zdanění digitální ekonomiky pokračuje

oddělení 7401 - Komunikace s médii a protokol
oddělení 7401 - Komunikace s médii a protokol

Vydáno

  • Zahraničí EU
  • Zahraniční sektor
  • Finanční trh
  • ECOFIN
  • Tisková zpráva

Ve dnech 20. a 21. ledna 2020 se v Bruselu konalo první zasedání ministrů financí a hospodářství zemí EU pod vedením chorvatského předsednictví. Hlavními tématy jednání byly hospodářské a finanční aspekty klimatické politiky, zdanění digitální ekonomiky a koordinace hospodářských politik na úrovni EU včetně reformy Paktu stability a růstu.

Úternímu jednání Rady ECOFIN přecházelo setkání ministrů financí ČR, Finska a Lucemburska v rámci se zástupci Evropského parlamentu v rámci politické frakce RENEW EUROPE. Setkání se zaměřilo na diskusi aktuálních otázek diskutovaných na Radě ECOFIN včetně digitální daně.

Rada ECOFIN se obsáhle věnovala klimatickým otázkám. Hlavním cílem nové Komise pod vedením Ursuly von der Leyen je totiž dosažení klimatické neutrality do roku 2050. V této souvislosti představila Komise svůj plán obsažený v Zelené dohodě pro Evropu (European Green Deal – EGD). ČR považuje řešení klimatických problémů za důležité, přičemž zdůrazňuje, že by se nemělo jednat o výzvu pouze pro EU, ale také pro ostatní světové regiony, významné emitenty skleníkových plynů. EU by přitom měla respektovat možnost každého členského státu rozhodnout se o podobě vlastního energetického mixu. ČR souhlasí, že daňové nástroje jsou důležitou součástí řešení a podporuje snahy o revize směrnice o energetickém zdanění, ale to není důvodem pro narušení podmínky jednomyslnosti při hlasování Rady o daňových záležitostech.

Ministři pokračovali debatou o pokroku při hledání globálního řešení pro zdanění digitální ekonomiky na úrovni OECD. Po neúspěšném pokusu z jara 2019 zavést jednotnou digitální daň v EU přistoupily některé státy k zavádění digitální daně na národních úrovních. Nově se k těmto státům chce připojit také ČR, kde aktuálně projednává návrh zákona Poslanecká sněmovna. Jedná se o dočasné řešení do roku 2024, které má pomoci překlenout období, než se podaří nalézt právě diskutované řešení na platformě OECD.

„Někteří internetoví giganti u nás působí už více než 10 let a využívají fungující infrastruktury i právního systému, které jim zde umožňují úspěšně podnikat. Navzdory tomu tu ale neplatí téměř žádné daně, což není fér vůči jejich konkurenci, často z řad malých a středních podnikatelů. Jsme rádi, že i námi zaváděná dočasná vyrovnávací daň pomohla rozhýbat debatu států OECD a konečně se do ní aktivně zapojil i tak velký hráč, jakým jsou USA. Česká republika od samého počátku prosazuje nalezení společného řešení právě na této platformě“, říká Alena Schillerová.

ČR vyjádřila i svůj negativní pohled k myšlence „minimálního zdanění“, což je principiální otázka suverenity a svobody každého státu.

Dalším tématem jednání Rady byl tzv. Evropský semestr, v této souvislosti Komise představila také Roční analýzu udržitelného růstu pro rok 2020. Dle ČR by cíle trvale udržitelného rozvoje ani nové požadavky v oblasti environmentální politiky neměly narušit základní cíle v podobě udržení makroekonomické rovnováhy členských států EU ani ohrozit dodržování pravidel stanovených Paktem stability a růstu.

Nejčtenější