Novinky

Ministři financí jednali o efektivním nastavení nástroje na podporu oživení a odolnosti

oddělení 7401 - Komunikace s médii a protokol
oddělení 7401 - Komunikace s médii a protokol

Vydáno

  • ECOFIN
  • Finanční trh
  • Zahraniční sektor
  • Zahraničí EU
  • Tisková zpráva
  • Koronavirus

Na videokonferenci ministrů financí dnes Alena Schillerová diskutovala se svými evropskými protějšky o nástroji na podporu oživení a odolnosti (Recovery and Resilience Facility – RRF).

RRF je hlavní součásti strategie hospodářské obnovy EU po pandemii Covid-19. Jeho cílem je podpořit členské státy v provádění strukturálních reforem a veřejných investic. Ty mají posílit odolnost členských zemí EU, zmírnit dopady krize a přispět k obnově růstového potenciálu a tvorbě pracovních míst. K čerpání finančních prostředků z tohoto nástroje rozpočtovaného ve výši 672,5 mld. EUR musí členské státy předložit Evropské komisi Národní plán obnovy, na kterém nyní v České republice probíhají intenzivní práce.

„V připravovaném národním plánu obnovy chceme financovat investice a reformy zejména v oblasti digitální a zelené transformace, dopravní infrastruktury, vzdělávání, výzkumu a inovací, zdraví či podpory podnikání. V průběhu příštího týdne by měla materiál k národnímu plánu obnovy projednat vláda a poté bude předložen Evropské komisi k předběžným konzultacím,“ uvádí ministryně financí Alena Schillerová.

Česká republika v rámci nastavení fondu prosazuje, aby byly podmínky čerpání co možná nejvíce flexibilní a přinášely jen minimální administrativní zátěž členských států. Respektovat by také měly národní priority jednotlivých zemí, což je klíčovým předpokladem pro úspěšnou implementaci RRF na lokálních úrovních. „V rámci vyjednávání plánu s Evropskou komisí budeme usilovat o to, aby se do národního plánu prosadily klíčové investiční priority ČR,“ doplňuje Alena Schillerová.

Kromě RRF si ministři financí vyměnili názory na podporu rozvoje digitalizace finančních trhů a cíl profilovat Evropu jako lídra v této oblasti. „Podporuji zavádění inovačních řešení na finančním trhu a rozvoj digitálních financí. Ministerstvo financí dlouhodobě usiluje o to, aby ČR nabízela zejména malým firmám, které jsou u nás kolébkou inovativních nápadů, přiměřeně regulované prostředí nakloněné rozvoji inovací,“ dodává Alena Schillerová s tím, že požadavky EU předpisů jsou mnohdy pro malé firmy nesplnitelné a proporcionalita v této oblasti je více než žádoucí.

Evropská komise rovněž představila ministrům financí plánované kroky v dalším rozvoji Unie kapitálových trhů. Ministři se dále seznámili se stavem projednávání a implementace právních předpisů v oblasti finančních služeb a s průběhem přípravy mezinárodních zasedání Mezinárodního měnového fondu (MMF) a zemí skupiny G20.

Nejčtenější