Novinky

Ministři financí diskutovali hospodářská opatření na zmírnění dopadů krize vyvolané COVID-19

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • ECOFIN
  • Finanční trh
  • Mimořádný Ecofin
  • Neformální
  • Tisková zpráva
  • Zahraničí EU
  • Zahraniční sektor
  • Koronavirus

Ve čtvrtek 16. dubna proběhla neformální videokonference ministrů financí zemí EU pořádaná chorvatským předsednictvím. S ohledem na paralelní mimořádné zasedání Senátu se za ČR účastnila jednání náměstkyně pro řízení sekce mezinárodní vztahy a finanční trhy, paní Lenka Dupáková.

Diskuse ministrů se zaměřila především na hospodářské dopady pandemie COVID-19 a realizovaná či připravovaná opatření na evropské i národní úrovni. V tomto kontextu ministři diskutovali především realizaci opatření uvedených ve Zprávě o komplexní reakci hospodářské politiky na pandemii COVID-19, na které se dohodla Euroskupina dne 9. dubna.

ČR v průběhu jednání přivítala větší flexibilitu pro čerpání evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) a upravená pravidla veřejné podpory. Dále vyjádřila připravenost podpořit nástroj na podporu zaměstnanosti (SURE), který by měl být schválen jako dočasný nástroj s jasně definovanými podmínkami pro jeho fungování.

Budoucí Víceletý finanční rámec (VFR) na období 2021-2027 bude představovat jeden z klíčových nástrojů EU, který by dle ČR měl významně napomoci nastartovat ekonomický růst a posílit zaměstnanost v EU. Proto je důležité, aby se jeho prostředky zaměřily na financování klíčových investičních priorit a potřeb členských států a byl současně včas schválen. Opatřením na zmírnění dopadů krize vyvolané COVID-19 se budou věnovat i lídři na mimořádném zasedání Evropské rady 23. dubna.

Ministři rovněž schválili prohlášení, které zdůrazňuje potřebu zajistit pokračování poskytování bankovních úvěrů a fungování pojišťovacího sektoru v době krize. Také odsouhlasili zjednodušení koordinace hospodářských politik v letošním roce a potvrdili společné prohlášení Evropské unie, které předseda Rady ECOFIN přednese na nadcházejícím výročním zasedání Mezinárodního měnového fondu (MMF). Na okraji jednání byli ministři informováni o odložení volby předsedy Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD) na podzim 2020.

 

Doporučované

Nejčtenější