Novinky

Euroskupina diskutovala hospodářská opatření na zmírnění dopadů krize vyvolané COVID-19

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • ECOFIN
  • Neformální
  • Finanční trh
  • Zahraniční sektor
  • Tisková zpráva
  • Koronavirus
  • Zahraničí EU

Dnes v pozdním odpoledni proběhla neformální videokonference ministrů financí a hospodářství euroskupiny, ke které byli přizváni i ministři ze zemí mimo eurozónu. Delegaci České republiky vedla místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová.

Tématem jednání bylo zhodnocení pokroku při realizaci evropských opatřeních na zmírnění hospodářských dopadů pandemie, která byla na počátku dubna na euroskupině domluvena, a následně potvrzena Evropskou radou dne 23. dubna, včetně apelu na jejich praktickou implementaci do 1. června.

Vedle již schválených flexibilnějších pravidel pro čerpání finančních prostředků v rámci kohezní politiky a dočasně upravených pravidel pro poskytování veřejné podpory, se jedná především o využití Evropského mechanismu stability (ESM) pro země eurozóny, podporu podniků skrze Panevropský záruční fond EIB a podporu národních schémat pro udržení zaměstnanosti prostřednictví návrhu SURE.

Iniciativa SURE představuje dočasný nástroj na podporu zmírnění rizik nezaměstnanosti. SURE podpoří krátkodobé pracovní programy a podobná opatření, která mají členským státům pomoci chránit pracovní místa, zaměstnance a osoby samostatně výdělečně činné, kterým hrozí propuštění či ztráta příjmu.

Kromě toho se ministři rovněž věnovali národním strategiím pro obnovu ekonomiky, jejich koordinaci a sdílení zkušeností. V neposlední řadě proběhla debata ohledně možností a vhodných nástrojů pro budoucí oživění všech ekonomik v rámci vnitřního trhu.

Ze strany Evropské komise, která dohlíží nad dodržováním pravidel hospodářské soutěže v rámci vnitřního trhu, byli ministři informováni o dalším rozšíření Dočasného rámce pro opatření veřejné podpory na podporu ekonomiky zasažené COVID-19.

Doporučované

Nejčtenější