Novinky

Rada ECOFIN k Hospodářské a měnové unii, Evropskému semestru, dohledu nad finančním trhem EU a novému programu InvestEU

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • ECOFIN
  • Finanční trh
  • Zahraniční sektor
  • Zahraničí EU
  • Tisková zpráva

V úterý 22. ledna proběhlo v Bruselu první jednání Rady ECOFIN za předsednictví Rumunska v Radě EU. Jednání Rady předcházelo pondělní zasedání Euroskupiny, které se konalo jak v základním, tak v rozšířeném formátu (tj. včetně zemí mimo eurozónu). Vedoucí delegace České republiky byla na pondělním jednání Euroskupiny ministryně financí Alena Schillerová, na zasedání Rady ECOFIN vedla českou delegaci náměstkyně ministryně financí Lenka Dupáková.

V pondělí 21. ledna se Euroskupina věnovala výstupům Eurosummitu v rozšířeném formátu, který ve svém prohlášení ze 14. prosince 2018 vytyčil další program práce v oblasti prohlubování Hospodářské a měnové unie (HMU).

Tématem úterní pracovní snídaně ministrů byla kromě tradiční zprávy o aktuální hospodářské situace i diskuse o prioritách Rady EU pro příští institucionální cyklus EU, který započne květnovými volbami do Evropského parlamentu, resp. jmenováním nové Evropské komise na podzim tohoto roku.

Pravidelným tématem lednové Rady ECOFIN byla rovněž prezentace pracovního programu rumunského předsednictví v Radě EU. Předsednictví informovalo o svých prioritách a dále o aktuálním stavu projednávání legislativních návrhů v oblasti finančních služeb.

Ministři dále diskutovali podmínky fungování nově navrhovaného programu InvestEU, který má v rozpočtu EU na období 2021 – 2027 navázat na dosavadní Investiční plán pro Evropu a sjednotit provádění řady dosavadních finančních nástrojů. Ministři zde stanovili priority pro další technickou práci. „Obecně plně podporujeme cíle návrhu InvestEU. Domníváme se, že nový program zjednoduší současný systém finančních nástrojů v EU a zajistí lepší geografickou rovnováhu investičních operací“, řekla v politické rozpravě náměstkyně Lenka Dupáková.

Politická diskuse ministrů proběhla také na téma přezkumu Evropského dohledu nad finančním trhem. Legislativní balíček, zahrnující mimo jiné revizi jednotlivých právních aktů upravujících činnost Evropských orgánů dohledu a Evropské rady pro systémová rizika, vydala Evropská komise v září 2017. V září 2018 do balíčku byla začleněna ještě problematika praní špinavých peněz a financování terorismu. Rada ECOFIN se zabývala procedurálním postupem projednávání celého balíčku. „Podporuji přístup rumunského předsednictví zaměřit se na trialogy týkající se revize problematiky praní špinavých peněz a financování terorismu, kde Rada dosáhla částečného obecného přístupu, s cílem dosáhnout dohody s Evropským parlamentem“, řekla k tomuto tématu náměstkyně Lenka Dupáková.

Lednový ECOFIN se pravidelně zabývá dokumenty souvisejícími s novým cyklem tzv. Evropského semestru, který je základním nástrojem pro koordinaci hospodářských a fiskálních politik států EU. Ministři schválili podzimní balíček dokumentů, který Evropská komise vydala v závěru listopadu 2018. Balíček obsahuje Roční analýzu růstu 2019, Zprávu mechanismu varování 2019 a návrh doporučení pro hospodářskou politiku zemí eurozóny.

Doporučované

Nejčtenější