Novinky

ECOFIN jednal o hospodářské a měnové unii, reverse charge a evropském semestru

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Zahraničí EU
  • Zahraniční sektor
  • Mezinárodní spolupráce
  • ECOFIN
  • Veřejný sektor

Zasedání Rady ministrů financí a hospodářství zemí EU (ECOFIN), které proběhlo v Bruselu v pátek 25. května 2018, se zaměřilo zejména na prohlubování hospodářské a měnové unie, na daňovou problematiku a také na evropský semestr.

Rada ECOFIN dnes dokončila projednávání tzv. bankovního balíčku, tedy několika legislativních návrhů zaměřených na posílení odolnosti bank a snížení rizik v bankovních sektorech členských států, které jsou důležitým předpokladem pro dokončení bankovní unie. Jedná se o revize směrnice a nařízení o kapitálových požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky (CRD/CRR), směrnice o ozdravných postupech a řešení krize (BRRD) a nařízení zřizující jednotný mechanismus pro řešení krize. Balíček byl projednáván od konce roku 2016, v rámci dnešního jednání bylo jednání úspěšně završeno a Rada přijala tzv. obecný přístup. „Návrh zajišťuje náležitou rovnováhu domovských a hostitelských států, protože tento aspekt je z pohledu České republiky velmi důležitý,“ uvedla v rámci diskuze ministryně financí Alena Schillerová.

Rada ECOFIN jednala také o třech legislativních návrzích v oblasti DPH, z nichž ani jeden nebyl schválen. Mezi nimi byla i dlouhodobá priorita vlády ČR, kterou je návrh na všeobecný reverse charge, s níž znovu nesouhlasila Francie a Slovinsko. „Neschválení mě velmi mrzí, nicméně věřím, že tyto státy brzo najdou politickou vůli pro tolerování této naší priority, která tvoří součást úspěšné reformy výběru daní v České republice,“ řekla po jednání Alena Schillerová.

Ministři si rovněž vyslechli pravidelnou informaci předsednictví o aktuálním stavu projednávání legislativních návrhů v oblasti finančních služeb.

Rada rovněž přijala Závěry k výsledkům hloubkových přezkumů a provádění doporučení pro členské státy z roku 2017. Jedná se o pravidelné hodnocení makroekonomických nerovnováh v členských státech a o kontrolu implementace doporučení, která členským státům Rada EU udělila. Tyto procedury jsou součástí koordinace hospodářských politik, tzv. evropského semestru.

Rada ECOFIN projednala také Zprávu o stárnutí populace 2018, která je vypracovávána v pravidelných tříletých intervalech, a k této zprávě přijala závěry Rady.
Na okraj zasedání se uskutečnil hospodářský dialog se zeměmi západního Balkánu a Tureckem.

Samotnému jednání skupiny ECOFIN již tradičně předcházelo zasedání euroskupiny jak v omezeném, tak poté i v rozšířeném formátu, tedy včetně zemí stojících mimo eurozónu, které se uskutečnilo ve čtvrtek 24. 5. 2018. Tématem jednání rozšířené euroskupiny bylo prohlubování Hospodářské a měnové unie směrem k bankovní unii a k budoucí roli Evropského mechanismu stability.

Doporučované

Nejčtenější