Novinky

Návrh mechanismu reverse charge jde správným směrem

Ing. Michal Žurovec
Ing. Michal Žurovec Vedoucí oddělení Vnější vztahy a komunikace

Vydáno

  • Zahraniční sektor
  • Výsledky
  • ECOFIN
  • Zahraničí EU
  • Reverse charge

Ministr financí Andrej Babiš zastupoval ČR na jednání Rady EU pro hospodářské a finanční záležitosti (ECOFIN), které se uskutečnilo 21. března 2017 v Bruselu. Hlavním tématem Rady ECOFIN byla česká priorita - mechanismus přenesení daňové povinnosti v oblasti DPH. Ministři rovněž diskutovali o návrhu na snížení sazeb DPH u elektronických knih a o koordinaci hospodářských politik členských států EU.

Ministři financí členských států Evropské unie již podruhé jednali o návrhu, který by umožnil zemím zavedení plošného mechanismu přenesení daňové povinnosti (tzv. mechanismus reverse charge). Debata o předloze, která je pro ČR prioritou v boji proti daňovým únikům a podvodům na DPH, byla věnována dvěma otázkám. Ministři diskutovali o době, po kterou je možné mechanismus přenesení daňové povinnosti využívat a o způsobu ukončení jeho platnosti pokud by docházelo k narušení vnitřního trhu. „Musíme zajistit stabilitu a právní jistotu pro firmy a podnikatele, proto usilujeme o dostatečně dlouhé období, kdy bude možné mechanismus reverse charge využívat,“ zdůraznil ministr financí Andrej Babiš. „Nový návrh maltského předsednictví jde správným směrem, podařilo se nám zlepšit kritéria, podle kterých je možné o spuštění mechanismu reverse charge požádat. Podle nich bude ČR způsobilá pro jeho využití,“ doplnil ministr.

Ministři se rovněž zabývali návrhem na snížení sazeb DPH na elektronické knihy. V současné době jsou tzv. e-knihy považovány za elektronicky poskytované služby a tudíž je na ně uplatňována základní sazba DPH. Cílem návrhu je umožnit členským státům uplatňovat pro e-knihy stejné tedy snížené sazby DPH jako pro klasické knihy. „ČR považuje návrh za problematický, který skýtá více rizik než přínosů,“ uvedl ministr Babiš.

Dalším bodem jednání Rady ECOFIN byl tzv. Evropský semestr 2017, kdy Evropská komise představila podrobné hospodářské přehledy jednotlivých zemí. Přehledy hodnotí situaci jednotlivých států, pokud jde o fiskální konsolidaci, makroekonomické nerovnováhy a pokrok v implementaci reforem v návaznosti na doporučení udělená v rámci koordinace hospodářské politiky v roce 2016. ČR patřila mezi tři vybrané země, které na jednání ministrů financí prezentovaly svou hospodářskou a finanční situaci s příklady reforem.

Maltské předsednictví na závěr ministry informovalo o výsledcích jednání skupiny zemí G20 ve složení ministrů financí a guvernérů centrálních bank, které proběhlo ve dnech 17. – 18. března 2017 v německém Baden-Badenu.

Doporučované

Nejčtenější