Novinky

Ministr Pilný jednal v Bruselu o reverse charge

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Zahraniční sektor
  • Zahraničí EU
  • ECOFIN
  • Výsledky jednání
  • Reverse charge
  • BEPS

Mezi témata jednání Rady EU pro hospodářské a finanční záležitosti (ECOFIN) patřily návrhy automatické výměny informací o optimalizačních daňových schématech, Unie kapitálových trhů a řešení úvěrů v selhání. Na jednání, které se uskutečnilo 11. července 2017 v Bruselu, zastupoval ČR ministr financí Ivan Pilný.

Na okraj Rady ECOFIN iniciovala ČR dvoustranné jednání s francouzským ministrem financí věnované sporným otázkám v oblasti daní. „Velmi oceňuji dnešní schůzku s francouzským ministrem financí Brunem Le Maire a možnost diskutovat s ním o klíčovém návrhu pro ČR, tedy mechanismu přenesení daňové povinnosti v oblasti DPH,“ uvedl ministr Pilný. „Francie je dnes v podstatě jedinou zemí v EU, která rozporuje zavedení této časově omezené výjimky z důvodu právních problémů,“ přiblížil ministr Pilný. „Shodli jsme na nutnosti pokračovat v jednání a nalezení řešení,“ řekl český ministr financí. Oba ministři mluvili rovněž o francouzských návrzích.

Na prvním jednání ministrů financí členských států Evropské unie pod taktovkou estonského předsednictví Rady představila Evropská komise návrh novely směrnice o automatické výměně informací v oblasti daní, která se týká povinnosti oznamovat používání praktik agresivního daňového plánování. Cílem návrhu je zavedení pravidel pro transparentní chování odborníků v daňové oblasti – například daňových poradců, účetních, bank nebo právníků, kteří svým klientům navrhují a doporučují strategie daňového plánování. Návrh novely reaguje na globální standardy Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) proti erozi základu daně a přesouvání zisků, tzv. BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) a aféru „Panama Papers".

V návaznosti na červnové jednání Rady ECOFIN, kde byla prezentována podrobná zpráva analyzující situaci tzv. úvěrů v selhání (non-performing loans), ministři přijali závěry Rady v podobě Akčního plánu pro řešení úvěrů v selhání. Akční plán obsahuje konkrétní kroky jak se vypořádat s nesplácenými úvěry, které v různé míře zatěžují bankovní sektor řady zemí EU. „Pro Česko to není aktuální problém,“ zdůraznil ministr Pilný. „Úroveň úvěrů v selhání je v ČR daleko pod hranicí rizika a jejich podíl navíc klesá,“ doplnil ministr Pilný.

Rada ECOFIN rovněž přijala závěry Rady ke Zprávě o hodnocení dosavadního pokroku při vytváření Unie kapitálových trhů, ze kterého vyplývá, že v průběhu necelých dvou let byly splněny dvě třetiny všech plánovaných opatření. Zpráva rovněž stanovuje nové priority, mezi které patří např. využití potenciálu finančních technologií či financování udržitelných investic.

Doporučované

Nejčtenější