Novinky

Daňové otázky na jednání Rady ECOFIN

oddělení 7401 - Komunikace s médii a protokol
oddělení 7401 - Komunikace s médii a protokol

Vydáno

  • Zahraniční sektor
  • Výsledky
  • ECOFIN
  • Zahraničí EU

V Bruselu se v úterý 23. května 2017 uskutečnilo jednání Rady EU pro hospodářské a finanční záležitosti (ECOFIN), na kterém českou delegaci vedla zastupující náměstkyně ministra financí ČR Milena Hrdinková. K hlavním tématům Rady ECOFIN patřily legislativní návrhy v oblasti přímých daní.

V centru pozornosti květnového zasedání ministrů financí členských států EU byly návrhy představené v rámci Balíčku pro zdanění příjmů právnických osob. Konkrétně ministři diskutovali o mechanismu řešení sporů v oblasti dvojího zdanění a o společném základu daně z příjmu právnických osob.

Ministři financí evropské osmadvacítky podpořili návrh směrnice o mechanismech řešení sporů v oblasti dvojího zdanění. V současné době probíhá řešení sporů dle unijní úmluvy o arbitráži, která se však týká pouze sporů v oblasti převodních cen. Cílem dnes přijatého návrhu je rozšířit oblast působnosti úmluvy, aby se vztahovala na všechny případy dvojího zdanění příjmů a upřesnit stávající pravidla, která zvýší účinnost a účelnost stávajících mechanismů a posílí právní jistotu pro podnikatele.

Rada ECOFIN rovněž projednala návrh směrnice o společném základu daně z příjmu právnických osob, který obsahuje jednotný soubor pravidel pro výpočet základu daně, včetně ustanovení proti vyhýbání se daňovým povinnostem. „ČR dlouhodobě podporuje iniciativy v boji proti daňovým unikům a tedy i cíle, které sleduje tento návrh. Pokud se nám podaří vytvořit nekomplikovaný, férový a robustní základ daně, určitě to posílí nejen odolnost systémů proti daňovým únikům, ale i celkovou atraktivitu EU pro investory,“ uvedla zastupující náměstkyně Hrdinková.

Ministři rovněž v návaznosti na doporučení Rady v oblasti hospodářských politik z roku 2016 zhodnotili v rámci tzv. Evropského semestru provádění reforem v jednotlivých členských státech EU a přijali závěry Rady k hloubkovým přezkumům makroekonomické stability pro rok 2017. Na základě hodnocení Komise bylo zjištěno, že v případě 12 států existují makroekonomické nerovnováhy, přičemž u Bulharska, Kypru, Chorvatska, Francie, Itálie a Portugalska se jedná o závažnější problémy vyžadující opatření k nápravě. U České republiky nebylo zaznamenáno žádné riziko takovéto nerovnováhy.

Nejčtenější