Novinky

Český ministr poprvé na jednání Euroskupiny

oddělení 7401 - Komunikace s médii a protokol
oddělení 7401 - Komunikace s médii a protokol

Vydáno

  • Zahraničí EU
  • Zahraniční instituce
  • Zahraniční sektor
  • Euroskupina
  • ECOFIN
  • Veřejný sektor

Na zasedání Rady ECOFIN dne 7. listopadu 2017 diskutovali ministři financí EU o legislativních návrzích v oblasti DPH z elektronických obchodů, Evropském systému dohledu nad finančním trhem, spolupráci se státy ESVO, výroční zprávě Evropského účetního dvora a o postupu vůči státům mimo EU, které nedostatečně spolupracují v daňových záležitostech.

V předvečer zasedání Rady ECOFIN se poprvé v historii sešla Euroskupina v rozšířeném složení, tedy za účasti všech ministrů financí členských států EU včetně ČR. Hlavním bodem rozšířeného jednání Euroskupiny byla příprava prosincového summitu eurozóny rovněž v rozšířeném složení. Diskuse o budoucí úloze Evropského mechanismu stability, dokončení bankovní unie a fiskální unii bude pokračovat 4. prosince 2017.

Rada ECOFIN zahájila zasedání setkáním s ministry financí států Evropského sdružení volného obchodu (Švýcarsko, Norsko, Island a Lichtenštejnsko) a tématem inkluzivního hospodářského růstu.

V zákonodárné části se estonské předsednictví pokusilo o odsouhlasení obecného přístupu k návrhu novely Směrnice o společném systému DPH, která se týká elektronického obchodování, avšak jednomyslná shoda nebyla dosažena.

Ministři financí se dále zabývali otázkou přezkumu Evropského systému dohledu nad finančním trhem. V diskusi zazněly hlasy na podporu dokončení projektu unie kapitálových trhů. Zároveň řada ministrů financí vyzvala k obezřetnosti a k provedení jen takových změn, které jsou nutné k zefektivnění fungování stávajícího systému. Ministr financí Ivan Pilný hovořil o „pochopení ČR pro prohloubení unie kapitálových trhů“, zároveň však zmínil i „obavy ohledně směru navrhovaných změn v rámci revize Evropského systému dohledu nad finančním trhem” a v tomto kontextu vyjádřil i “jisté pochybnosti, zda jsou tyto změny nezbytné ke splnění těchto cílů”.

Ministři byli dále informováni o stavu projednávání návrhů na regulaci finančních služeb včetně návrhu směrnice o rámcích pro preventivní restrukturalizaci podniků ve vztahu ke špatným úvěrům.

V nelegislativní části jednání Rada vyslechla informaci o výsledku jednání G20, která proběhla v rámci výročních zasedání Mezinárodního měnového fondu a Světové banky ve dnech 12. - 15. října 2017 ve Washingtonu. Evropský účetní dvůr představil Radě ECOFIN Výroční zprávu o plnění rozpočtu EU v roku 2016.

V souvislosti s aktuální kauzou Paradise Papers estonské předsednictví a Komise informovaly o stavu přípravy unijního seznamu nespolupracujících třetích zemí v daňových záležitostech a požádalo ministry financí o maximální součinnost, aby mohlo být dosaženo stanoveného cíle a první verze seznamu mohla být odsouhlasena na prosincovém zasedání Rady ECOFIN.

Nejčtenější