Novinky

Ministři financí jednali o Fondu pro řešení problémů bank

oddělení 5301 - Koordinace agendy EU
oddělení 5301 - Koordinace agendy EU

Vydáno

  • ECOFIN
  • Řádný
  • Finanční trh
  • Zahraniční sektor
  • Zahraničí EU
  • Řádné zasedání

První místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš zastupoval Českou republiku na zasedání Rady EU pro hospodářské a finanční záležitosti (ECOFIN), které se konalo v úterý 10. listopadu 2015 v Bruselu. Mezi hlavní témata jednání patřily přechodné financování Jednotného fondu pro řešení problémů bank, Akční plán pro budování Unie kapitálových trhů a finanční otázky spojené se změnou klimatu.

Ministři financí členských zemí EU se na svém pravidelném zasedání v Bruselu věnovali především otázce zajištění přechodného financování Jednotného fondu pro řešení problémů bank. Jeho primárními přispěvateli jsou právě bankovní domy. Nicméně naplnění jeho plné finanční kapacity je rozfázováno do osmi let. Po přechodné období by jednotný fond mohl být spolufinancován ze strany účastnických států, zejména pokud nebude mít v počátečním období dostatek finančních prostředků na záchranu konkrétní banky. Jednotný fond pro řešení problémů bank je jedním z pilířů vznikající Bankovní unie a měl by začít fungovat od 1. ledna 2016.

Ministři financí se shodli na společné pozici a přijali závěry Rady k financování související se změnou klimatu a nadcházející Pařížskou konferencí, která se uskuteční v závěru roku 2015. Ministři evropské osmadvacítky tak schválili mandát EU pro vyjednávání. ČR společně s dalšími členskými státy EU podporuje snahy o uzavření nové smlouvy, která má nahradit tzv. Kjótský protokol. „ČR podporuje evropskou pozici v rámci vyjednávání, ale je třeba najít mechanismy, aby také mimoevropské země dodržovaly své závazky vyplývající z dohody,“ uvedl ministr Babiš.

Rada ECOFIN přijala závěry k Akčnímu plánu Komise na budování Unie kapitálových trhů. Česká republika tento záměr podporuje s cílem zlepšení přístupu k financování zejména pro malé a střední podniky, pro infrastrukturní a dlouhodobé projekty. Realizace plánu může přispět k větší diverzifikaci zdrojů financování a celkovému zlepšení fungování kapitálových trhů v EU.

Doporučované

Nejčtenější