Novinky

Dokončení Bankovní unie na jednání ministrů financí

odbor 53 - Záležitosti Evropské unie
odbor 53 - Záležitosti Evropské unie

Vydáno

  • ECOFIN
  • Finanční trh
  • Řádné zasedání
  • Řádný
  • Výsledky jednání
  • Zahraničí EU
  • Zahraniční sektor
  • Bankovní unie
  • Hospodářská a finanční politika EU
  • Financování terorismu

Dne 8. prosince 2015 proběhlo v Bruselu pravidelné zasedání Rady EU pro hospodářské a finanční záležitosti (ECOFIN). Mezi jeho hlavní témata patřily dokončení Bankovní unie, koordinace hospodářských politik EU a boj proti financování terorismu. Českou republiku na jednání zastupovala náměstkyně ministra financí Lenka Jurošková.

Ministři financí členských zemí EU na svém pravidelném zasedání v Bruselu řešili otázku dokončení Bankovní unie, která se opírá o tři základní prvky Systém jednotného dohledu bank (SSM), Evropský systém pojištění vkladů (EDIS) a Jednotný mechanismus pro řešení krizí bank (SRM). Ministři dnes potvrdili dohodu na systému přechodného financování Jednotného fondu pro řešení krizí bank, který bude funkční od 1. ledna 2016. O návrhu na vytvoření Evropského systému pojištění vkladů (EDIS) proběhla na Radě debata. Z českého pohledu je důležité, aby systém pojištění vkladů poskytoval rovné podmínky zúčastněným státům. „Rovné podmínky se musí vztahovat také na země, které by se připojily později jako například Česká republika. Měli bychom se rovněž více zaměřovat na otázku eliminace rizik a nikoliv na jejich pouhé sdílení“, doplnila náměstkyně Jurošková.

V reakci na inciativu Francie, postižené teroristickými útoky 13. listopadu, se ministři financí věnovali agendě boje proti financování terorismu. Ministři diskutovali o stávající legislativě zejména transpozici 4. směrnice proti praní peněz a financování terorismu (2015/849) a dalších možných opatřeních jako jsou např. zmrazení majetku teroristů, lepšího sdílení informací finančně zpravodajských jednotek (v ČR FAU), posílení regulace mimobankovních platebních nástrojů (e-peníze, předplacené karty, virtuální měny), vytvoření registru bankovních účtů atd. ČR je v této oblasti aktivní a podporuje vytvoření národních centrálních registrů bankovních účtů.

Evropská komise zahájila již šestý cyklus koordinace hospodářských politik EU a představila Radě ECOFIN Roční analýzu růstu, která definuje priority pro koordinaci hospodářských politik členských států EU, Zprávu v rámci mechanismu včasného varování, jejímž cílem je poukázat na riziko možné makroekonomické nerovnováhy v ekonomikách některých zemí a návrh doporučení Rady o provádění hlavních směrů hospodářských politik členských států, jejichž měnou je euro. Komise potvrdila, že ČR nehrozí makroekonomická nerovnováha v nadcházejícím roce 2016. ČR tak patří mezi několik málo zemí EU, které Komise doposud nezařadila na seznam zemí ohrožených makroekonomickou nerovnováhou.

Doporučované

Nejčtenější