Novinky

ČR přivítala dohodu o Evropském plánu pro Evropu a vyjádřila podporu dohodě na nařízení o Evropském fondu pro strategické investice (EFSI)

odbor 53 - Záležitosti Evropské unie
odbor 53 - Záležitosti Evropské unie

Vydáno

  • ECOFIN
  • Řádný
  • Finanční trh
  • Řádné zasedání
  • Běžný
  • Zahraniční sektor
  • Hospodaření vládního sektoru

V Lucemburku proběhlo 19. června 2015 zasedání Rady EU pro hospodářské a finanční záležitosti (ECOFIN). Jednání Rady bylo věnováno dokončení Investičního plánu pro Evropu, závěrečné fázi Evropského semestru a legislativě v oblasti daní. Českou delegaci vedl pověřený náměstek ministra financí Jiří Palán.

Ministři financí členských zemí EU se na svém pravidelném zasedání v Lucemburku věnovali prioritnímu tématu Investičnímu plánu pro Evropu a vyjádřili podporu dohodě na nařízení o Evropském fondu pro strategické investice (EFSI). Radě se podařilo najít shodu s EP ve sporných oblastech jako financování záručního fondu, řízení EFSI a délka fungování fondu. ČR přivítala dojednaný kompromis, který vnímá jako důležitý krok na cestě k podpoře investic a ekonomického růstu v Evropě.

„Z pohledu ČR bylo jednání Rady věnováno důležitým daňovým otázkám zejména boji proti daňovým únikům, který ČR považuje za prioritní,“ přiblížil obsah zasedání pověřený náměstek Jiří Palán. V této souvislosti ministři diskutovali návrh směrnice, která zakládá automatickou výměnu informací týkající se přeshraničních daňových rozhodnutí. Politická debata proběhla také k návrhu směrnice o úrocích a licenčních poplatcích, která má stanovit podmínky pro osvobození od daně v případě licenčních poplatků a úroků.

Dalším bodem jednání byl tzv. Evropský semestr, který je nástrojem koordinace hospodářských a fiskálních politik EU. Rada ECOFIN schválila doporučení členským státům k národním programům reforem. Mezi doporučeními pro ČR se objevily například boj s daňovými úniky, zjednodušení daňového systému, zvýšení transparentnosti při zadávání veřejných zakázek nebo zavedení centrálního registru v této oblasti. Celkem Evropská komise vydala vůči ČR doporučení ve čtyřech oblastech, což je výrazně méně než v uplynulých letech. Jednotlivá doporučení pro členské státy a Eurozónu budou potvrzeny na Evropské radě, která se bude konat ve dnech 24. – 25. června 2015.

Jedním z témat lucemburského zasedání ministrů financí EU byla také situace Eurozóny resp. Řecka. Nečlenským zemím Eurozóny byla podána informace o stavu vyjednávání mezi věřiteli a řeckou vládou, která mají pokračovat na mimořádném summitu lídrů zemí Eurozóny v Bruselu 22. června 2015. „Jako malá otevřená ekonomika hospodářsky propojená s Eurozónou se obáváme případných negativních ekonomických dopadů na Eurozónu a zprostředkovaně na ČR. ČR uvítá každé řešení, které zamezí případnému hospodářskému zpomalení nebo problémům Eurozóny,“ shrnul český postoj Jiří Palán.

Ministři v Lucemburku rovněž zhodnotili stav implementace legislativy, která vytváří Bankovní unii včetně diskuse o strukturální reformě bankovnictví. Rada ECOFIN vyslovila souhlas v podobě přijetí obecného přístupu k návrhu nařízení o strukturálních opatřeních ke zlepšení odolnosti úvěrových institucí v EU. ČR se podařilo do nařízení prosadit řadu změn včetně zachování pravomocí na úrovni tzv. hostitelských států nebo omezení dodatečných pravomocí Komise, proto ČR mohla výsledný kompromis podpořit.

Na okraj jednání Rady ECOFIN proběhlo zasedání guvernérů Evropské investiční banky, kteří projednali výroční zprávu auditního výboru za rok 2014. ČR na zasedání zastupoval náměstek ministra financí Jan Gregor.

Doporučované

Nejčtenější