Novinky

ČR podporuje rychlé schválení Fondu pro strategické investice

odbor 53 - Záležitosti Evropské unie
odbor 53 - Záležitosti Evropské unie

Vydáno

  • ECOFIN
  • Řádný
  • Finanční trh
  • Řádné zasedání
  • Běžný
  • Zahraniční sektor
  • Hospodaření vládního sektoru
Aktualizováno 20. 5. 2015 15:55
  • Zveřejněna příloha Hlavní výsledky jednání Rady ECOFIN ze dne 12.5.2015 a související informace - odkaz na web Rady

V Bruselu proběhlo 12. května 2015 zasedání Rady EU pro hospodářské a finanční záležitosti (ECOFIN). Českou delegaci vedl stálý představitel ČR při EU velvyslanec Martin Povejšil. Mezi hlavní témata jednání patřily Evropský fond pro strategické investice (EFSI) a posouzení ekonomické situace zemí v rámci tzv. Evropského semestru.

Ministři financí členských zemí EU se na svém pravidelném zasedání v Bruselu věnovali především návrhu na zřízení Evropského fondu pro strategické investice. O návrhu nyní probíhá vyjednávání tzv. trialog mezi Evropskou komisí, Radou reprezentovanou lotyšským předsednictvím a Evropským parlamentem (EP). „V zásadě rozdíly v názorech panují v třech oblastech: odkud vzít finanční zdroje, kdo rozhodne o obsazení fondu a po jakou dobu má fungovat,“ shrnul rozdílné pohledy mezi Radou a EP velvyslanec Povějšil.

Z pohledu Rady a rovněž ČR je pro úspěch EFSI zásadní jeho důvěryhodnost pro soukromé investory, proto by měl být financován z kapitol CEF a Horizont 2020 již schváleného rozpočtu EU a nikoliv složitým vyjednáváním o ročních rozpočtech unie. „Jedním z předpokladů pro efektivní fungování fondu je potřeba vytvoření střednědobé záruky, že bude naplněn potřebnými prostředky. Jen tak bude možné očekávat důvěru soukromých investorů nutnou pro využití fondu jako finančního nástroje,“ přiblížil šéf české delegace.

Ambicí zůstává nalézt vyvážený kompromis a schválení EFSI do června roku 2015. „Platí zájem jak Rady, Parlamentu tak Komise na rychlém vzniku a zahájení praktické činnosti fondu. ČR podporuje ambici schválit fond do konce června,“ uzavřel velvyslanec Povejšil.

V rámci koordinace hospodářských a fiskálních politik členských států EU tzv. Evropského semestru přijali ministři závěry Rady k postupu při makroekonomické nerovnováze členských států. Nadměrná nerovnováha byla Evropskou komisí zjištěna u 16 členských států, u 5 zemí se jedná o nadměrnou makroekonomickou nerovnováhu. V případě České republiky Komise tak jako v minulých letech makroekonomickou nerovnováhu neidentifikovala ani v roce 2014. Ministři rovněž zhodnotili pokrok v plnění specifických doporučení členským státům z roku 2014 a provádění strukturálních reforem.

Rada ECOFIN dále přijala závěry ke Zprávě o stárnutí populace za rok 2015. V pořadí již pátá Zpráva představila hospodářské a rozpočtové projekce dopadů stárnutí obyvatelstva pro 28 států EU a Norsko do roku 2060 v pěti oblastech, které zahrnují důchody, zdravotní a dlouhodobou péči, vzdělávání a podporu v nezaměstnanosti.

Na závěr květnového zasedání ministrů financí proběhl Ministerský dialog se státy západního Balkánu a s Tureckem. Zástupci zemí EU společně s kandidátskými (Albánie, Makedonie, Černá Hora, Srbsko a Turecko) a potencionálními kandidátskými zeměmi (Bosna a Hercegovina a Kosovo) diskutovali programy hospodářských reforem a doporučení v oblasti fiskálních a strukturálních politik ze strany EU.

Dokumenty ke stažení

Související informace

 

Doporučované

Nejčtenější