Novinky

ČR podpořila zřízení fondu pro strategické investice

odbor 53 - Záležitosti Evropské unie
odbor 53 - Záležitosti Evropské unie

Vydáno

  • ECOFIN
  • Řádný
  • Finanční trh
  • Hospodaření vládního sektoru
  • Řádné zasedání
  • Běžný
  • Zahraniční sektor
Aktualizováno 9. 4. 2015
  • Zveřejněna příloha Hlavní výsledky jednání Rady ECOFIN ze dne 10.3.2015 a související informace - odkaz na web Rady

V Bruselu se 10. března 2015 uskutečnilo zasedání Rady EU pro finanční a hospodářské záležitosti, kde Českou republiku zastupoval náměstek ministra financí Martin Pros. Mezi hlavní témata jednání patřilo zřízení Evropského fondu pro strategické investice, koordinace hospodářských a fiskálních politik zemí EU v rámci tzv. Evropského semestru nebo dodržování Paktu růstu a stability.

V centru pozornosti březnového zasedání ministrů financí členských států EU byl již diskutovaný Investiční plán pro Evropu, který si klade za cíl mobilizovat investiční prostředky ze soukromých a veřejných zdrojů až do výše 315 miliard Eur v následujících třech letech. Ministři schválili nařízení o Evropském fondu pro strategické investice (EFSI), který má výše uvedený objem investic přivést do evropské ekonomiky. „Jednoznačně jsme dnes podpořili zřízení Evropského fondu pro strategické investice. Nyní je třeba identifikovat správné projekty,“ uvedl náměstek Pros.

Oproti současným aktivitám Evropské investiční banky na podporu reálné ekonomiky je EFSI zaměřen především na rizikovější projekty, které by jinak nenašly podporu z čistě privátních zdrojů. „Ministerstvo financí usilovně pracuje ve spolupráci s dalšími ministerstvy na výběru konkurenceschopných projektů s ambicí uzavřít seznam do konce dubna 2015 s následným projednáním ve vládě ČR“, přiblížil stav přípravy projektů v ČR šéf české delegace.

V rámci investičního plánu ministři diskutovali také o roli národních rozvojových bank. „To je pro ČR důležité téma. Nastartovali jsme proces transformace Českomoravské záruční a rozvojové banky, kterou chce ČR využít pro realizaci tzv. Junckerova investičního balíčku“, upřesnil náměstek Martin Pros.

V rámci koordinace hospodářských a fiskálních politik členských států EU představila Evropská komise ministrům hospodářské přehledy jednotlivých zemí, neboli tzv. „Country reports“. Jedná se o hodnocení situace jednotlivých států, pokud jde o fiskální konsolidaci, makroekonomické nerovnováhy a pokrok v implementaci reforem v návaznosti na předchozí doporučení, která byla uvedeným státům udělena v předchozích letech. Česká republika patří v této oblasti k dlouhodobě nejstabilnějším zemím EU.

Ministři rovněž diskutovali o provádění Paktu o stabilitě a růstu. Rada mimo jiné schválila návrh Evropské komise posunout Francii termín pro odstranění nadměrného schodku do roku 2017, ačkoliv dosud platným termínem byl rok 2015. 

Dokumenty ke stažení

 

Související informace

 

Doporučované

Nejčtenější