Novinky

2021

Informace o Konvergenčním programu za rok 2021

ilustrace

Vydáno

Konvergenční program České republiky (duben 2021)

Konvergenční program ČR je zásadním strategickým dokumentem zpracovávaným Ministerstvem financí ČR. Dokument specifikuje základní souhrnné fiskální údaje a nejvýznamnější připravovaná opatření s rozpočtovým dopadem formou střednědobé fiskální strategie vlády.