Novinky

2012

Informace o konvergenčním programu za rok 2012.

ilustrace

Vydáno

Konvergenční program České republiky (duben 2012)

Konvergenční program ČR je zásadním strategickým dokumentem zpracovávaným Ministerstvem financí ČR. Dokument specifikuje základní souhrnné fiskální údaje a nejvýznamnější připravovaná opatření s rozpočtovým dopadem formou střednědobé fiskální strategie vlády.