Novinky

2005

Informace o konvergenčním programu za rok 2005.

ilustrace

Vydáno

Konvergenční program České republiky (listopad 2005)

Konvergenční program ČR je zásadním strategickým dokumentem zpracovávaným Ministerstvem financí ČR. Dokument specifikuje základní souhrnné fiskální údaje a nejvýznamnější připravovaná opatření s rozpočtovým dopadem formou střednědobé fiskální strategie vlády.