Novinky

Konvergenční program ČR – Dodatek k tabulkové příloze

oddělení 3703 - Fiskální politika a udržitelnost
oddělení 3703 - Fiskální politika a udržitelnost

Vydáno

  • Konvergenční program
  • Zahraniční sektor

Konvergenční program na období 2003 – 2007, schválený vládou dne 12. 5. 2004, vycházel - vzhledem ke lhůtám potřebným pro jeho zpracování a projednání - z hospodářských dat před významnou revizí HDP ke dni vstupu do EU, která probíhá v rámci harmonizace národohospodářských statistik podle standardu ESA 95. V Notifikaci vládního dluhu a vládního deficitu, kterou provedl Český statistický úřad u Eurostatu k 1. 3. 2004, však již byla použita revidovaná roční data o HDP za roky 2000 - 2003. Evropská komise musí při přípravě posudku konvergenčních programů v rámci procedury vícestranného dozoru nad rozpočtovým vývojem a navazující procedury při nadměrném schodku vycházet z dat, notifikovaných národními statistickými úřady u Eurostatu. Proto ministerstvo financí provedlo dodatečně poté, co byl Konvergenční program v polovině května zaslán Evropské komisi, na základě nových revidovaných ročních údajů notifikovaných ČSÚ odhad resp. projekci HPD za roky 2004 - 2007, kterou dalo k dispozici Evropské komisi pro účely těchto procedur. Nové projekce HDP snižují podílové fiskální ukazatele, nemění však jejich tendenci.

Doporučované

Nejčtenější