Novinky

2004

Informace o konvergenčním programu za rok 2004.

ilustrace

Vydáno

Konvergenční program České republiky (listopad 2004)

Konvergenční program ČR je zásadním strategickým dokumentem zpracovávaným Ministerstvem financí ČR. Dokument specifikuje základní souhrnné fiskální údaje a nejvýznamnější připravovaná opatření s rozpočtovým dopadem formou střednědobé fiskální strategie vlády.

Vydáno

Konvergenční program ČR – Dodatek k tabulkové příloze

Konvergenční program na období 2003 – 2007, schválený vládou dne 12. 5. 2004, vycházel - vzhledem ke lhůtám potřebným pro jeho zpracování a projednání - z hospodářských dat před významnou revizí HDP ke dni vstupu do EU, která probíhá v rámci harmonizace národohospodářských statistik podle standardu ESA 95.

Vydáno

Konvergenční program České republiky (květen 2004)

Konvergenční program ČR je zásadním strategickým dokumentem zpracovávaným Ministerstvem financí ČR. Dokument specifikuje základní souhrnné fiskální údaje a nejvýznamnější připravovaná opatření s rozpočtovým dopadem formou střednědobé fiskální strategie vlády.