Novinky

Zemědělská politika

Informace Ministerstva financí k zemědělské politice se vztahem k zahraničnímu sektoru, zejména podpoře Evropské unie při provádění financování společné zemědělské politiky.

ilustrace

Certifikace a akreditace

Role Ministerstva financí jakožto Kompetentního orgánu v rámci procesu certifikace a akreditace v programovém období 2014 – 2020.