Novinky

TAIEX

oddělení 5801 - Centrum pro zahraniční pomoc - realizace, monitorování a hodnocení
oddělení 5801 - Centrum pro zahraniční pomoc - realizace, monitorování a hodnocení

Vydáno

 • Dotace
 • Evropské společenství
 • Finanční podpora projektů
 • Program finanční pomoci
 • Granty
 • Národní kontaktní místo
 • NCP
 • TAIEX
 • Podpora ze zahraničí
 • Zahraniční sektor
Aktualizováno 8. 7. 2013
 • Aktualizace obsahu - v souvislosti s přijetím Chorvatska do EU

Průvodní informace o nástroji Evropské unie pro krátkodobou, nefinanční pomoc poskytovanou ve formách seminářů/workshopů, hodnotících misí, misí expertů, poradenství, studijních cest, tréninkových programů na regionální úrovni a školení školitelů.

TAIEX (Technical Assistance Information EXchange unit)

TAIEX je nástrojem Evropské komise ,Generálního ředitelství pro rozšíření, a představuje krátkodobou, nefinanční pomoc poskytovanou ve formě seminářů/workshopů, hodnotících misí, misí expertů, poradenství, studijních cest, tréninkových programů na regionální úrovni a školení školitelů. Asistence TAIEX je určovaná poptávkou (demand driven) a vyznačuje se individuálním přístupem k příjemcům, který umožňuje přesně cílenou pomoc (při přijímání, implementaci a vymáhání evropské legislativy).

Oddělení realizace, monitorování a hodnocení Centra pro zahraniční pomoc - je národním kontaktním místem (NKM) pro TAIEX

NKM pro TAIEX zajišťuje zejména:

 • komunikaci s Evropskou komisí (EK) spojenou s funkcí NKM jako prostředníka mezi EK a poskytovateli pomoci z ČR
 • zajištění informovanosti a poradenství, zejména na základě přímého kontaktu s institucemi státní správy prostřednictvím institucionálních kontaktních míst nebo kontaktu s konkrétními experty
 • podporu při vyhledávání expertů z ČR pro účast na workshopech, seminářích, peer reviews apod. nebo pro organizaci studijních cest, tj. vytipování institucí nebo konkrétních expertů dle požadované expertízy
 • distribuci poptávek na relevantní instituce/experty a zprostředkování kontaktu mezi expertem / institucí z ČR a EK v případě zájmu o účast v aktivitě TAIEX
 • pomoc expertům při zaregistrování do databáze expertů  

Konkrétní dotazy ke spolupráci s TAIEX rádi zodpovíme :

 

Příjemci pomoci TAIEX jsou kandidátské a potenciálně kandidátské země, země definované evropskou politikou sousedství, Rusko a Turecko-kyperská komunita na severu Kypru.

Příjemci pomoci TAIEX

 1. Kandidátské země
  • Bývalá jugoslávská republika Makedonie
  • Černá hora
  • Island
  • Srbsko
  • Turecko
 2. Potenciální kandidátské země a území (CARDS)
  • Albánie
  • Bona a Hercegovina
  • Kosovo (UNSCR1244)
  • Černá hora
 3. Evropská sousedská politika
  • Alžírsko
  • Arménie
  • Ázerbajdžán
  • Bělorusko
  • Egypt
  • Gruzie
  • Izrael
  • Jordánsko
  • Libanon
  • Libye
  • Moldávie
  • Maroko
  • Palestinská správa
  • Tunis
  • Ukrajina
  • Ruská federace
  • Sýrie

D. Další

 • Turecko-kyperská komunita (Financial Aid Regulation)
 • Chorvatsko (nová členská země EU)

Možnosti zapojení do aktivit TAIEX:

Burza expertů - TAIEX

Česká republika je v pozici poskytovatele pomoci. Čeští experti se mohou podílet na realizovaných aktivitách v přijímacích zemích v pozici školitelů. Za svoji účast, respektive za předání znalostí, jsou Evropskou komisí placeni. Poptávky po expertech jsou zveřejňovány na stránkách TAIEX v rámci tzv. „burzy expertů“ (stock exchange):

Databáze expertů - TAIEX

Prohlížení poptávek po expertech předložených přijímajícími státy je umožněno pouze registrovaným expertům, a to na základě hesla získaného při registraci do „databáze expertů TAIEX“. Registrace je zcela nezávazná, je však určena výhradně pro pracovníky státní správy:

Mimo přístupu na „burzu“ bude expertovi na jím uvedený e-mail jednou měsíčně zaslána souhrnná informace o všech otevřených poptávkách po asistenci formou expertní mise nebo studijní návštěvy.

Registraci v databázi expertů doporučujeme.

Detailní  informace o TAIEX

jsou k dispozici na stránkách TAIEX:

Doporučované

Nejčtenější