Novinky

2016

Přehled aktualit k programům a projektům dotovaným ze zahraničních zdrojů - rok 2016.

ilustrace
Název
Téma
Období

Vydáno

ČR a její regiony v rámci EU bohatnou

Na konci června předložila Evropská komise technický přepočet přídělu členských států EU z fondů EU na roky 2017 – 2020 podle aktuálních statistických dat.