Novinky

Ministerstvo financí zveřejnilo samostatnou webovou prezentaci pro Program švýcarsko-české spolupráce

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Avízo
  • Dotace
  • Ministerstvo financí
  • Program švýcarsko-české spolupráce
  • SWISS
  • Web
  • Zahraniční sektor
  • Zahraniční pomoc

Program švýcarsko-české spolupráce - www.swiss-contribution.cz

Ministerstvo financí zveřejnilo samostatnou webovou prezentaci pro Program švýcarsko-české spolupráce - www.swiss-contribution.cz, kde najdete všechny aktuální informace týkající se realizace tohoto programu.

Švýcarský program finanční pomoci ke zmírnění hospodářských a sociálních rozdílů v rozšířené Evropské unii podporuje na základě bilaterálních rámcových dohod, podepsaných 20. prosince 2007 s 10 novými členskými státy EU a 7. září 2010 s Rumunskem a Bulharskem, rozvojové projekty na území nových členských států Evropské unie včetně České republiky. Jeho ústředním cílem je přispět ke snížení rozdílů v ekonomickém a sociálním rozvoji v rámci rozšířené EU a zároveň přispět ke snížení hospodářských a sociálních rozdílů mezi dynamickými městskými centry a strukturálně slabými okrajovými regiony.

Národní koordinační jednotkou pro Program švýcarsko-české spolupráce v České republice je Ministerstvo financí.

Doporučované

Nejčtenější