Novinky

Podpora ze zahraničí

Informace Ministerstva financí o podpoře ze zahraničí. Přehled programů, spolupráce, podpora exportu a další související informace.

ilustrace

Aktuální informace

Přehled aktualit k programům a projektům dotovaným ze zahraničních zdrojů.

Fondy EHP a Norska

Informace k finančním mechanismům EHP a Norským fondům. Časové fáze, projekty, postupy žádostí o grant a další související informace.

TWINNING a TAIEX

Informace Ministerstva financní o nástrojích pomoci EU v rámci programů TWINNING a TAIEX k řešení společných problémů členských zemí EU v oblasti konkrétních politik EU.

Strukturální fondy

Platební a certifikační orgán - vznik, struktura a hlavní činnosti. Metodické a obecné dokumenty. Kontakty.

Zemědělská politika

Informace Ministerstva financí k zemědělské politice se vztahem k zahraničnímu sektoru, zejména podpoře Evropské unie při provádění financování společné zemědělské politiky.

Program Hercule

Program poskytuje finanční podporu jak orgánům státní/veřejné správy v členských státech, tak výzkumným a vzdělávacím institucím za účelem realizace aktivit zaměřených na ochranu finančních zájmů Evropské unie.

Podpora exportu

Obecně k podpoře exportu a postavení Ministerstva financí.