Novinky

Podpora ze zahraničí

Informace Ministerstva financí o podpoře ze zahraničí. Přehled programů, spolupráce, podpora exportu a další související informace.

ilustrace

Aktuální informace

Přehled aktualit k programům a projektům dotovaným ze zahraničních zdrojů.

Fondy EHP a Norska

Informace k finančním mechanismům EHP a Norským fondům. Časové fáze, projekty, postupy žádostí o grant a další související informace.

TWINNING a TAIEX

Informace Ministerstva financní o nástrojích pomoci EU v rámci programů TWINNING a TAIEX k řešení společných problémů členských zemí EU v oblasti konkrétních politik EU.

Platební a certifikační orgán

Platební a certifikační orgán je zodpovědný za finanční řízení prostředků poskytnutých České republice z rozpočtu EU.

Auditní orgán

Auditní orgán je funkčně nezávislý auditní subjekt, který zajišťuje výkon auditu prostředků Evropské unie.

Zemědělská politika

Role Ministerstva financí jakožto Kompetentního orgánu v rámci procesu certifikace a akreditace v programovém období 2014 – 2020 v oblasti financování společné zemědělské politiky. 

Program Unie pro boj proti podvodům

Z Programu jsou financována opatření, jež mají předcházet a bojovat proti podvodům, korupci a jiným protiprávním jednáním ohrožujícím finanční zájmy Evropské unie.

Program Hercule

Program poskytuje finanční podporu jak orgánům státní/veřejné správy v členských státech, tak výzkumným a vzdělávacím institucím za účelem realizace aktivit zaměřených na ochranu finančních zájmů Evropské unie.

Podpora exportu

Obecně k podpoře exportu a postavení Ministerstva financí.