Novinky

2012

Přehled a informace o stavu a vývoji zahraničních pohledávek v roce 2012.

ilustrace

Vydáno

Roční souhrnná zpráva o stavu a vývoji zahraničních pohledávek ČR v roce 2012

předložena vládě pro informaci dne 20. března 2013.
Ministerstvo financí provádí správu zahraničních pohledávek na základě Zásad správy a zajišťování návratnosti zahraničních pohledávek České republiky, které byly schváleny usnesením vlády č. 832/2006ze dne 3. července 2006.
Zdroj: MF -  07 - sekce MEZINÁRODNÍ VZTAHY A FINANČNÍ POLITIKA; 9006 - sam. odd. Mezinárodní ochrana investic a zahraniční pohledávky, publikováno 04/2013