Novinky

Výroční zpráva OLAF za rok 2021

odbor 69 - Analýza a hlášení nesrovnalostí
odbor 69 - Analýza a hlášení nesrovnalostí

Vydáno

 • Úřad pro boj proti podvodům
 • Boj proti podvodům
 • Zahraničí EU
 • Zahraniční sektor
 • Veřejný sektor
 • Finanční kontrola

Zpráva úřadu OLAF za rok 2021 ukazuje nové trendy u podvodů v celé řadě oblastí a uvádí rovněž vyšetřování a operace, které se speciálně zaměřují na podvodné systémy poškozující životní prostředí, jakož i významné podvody v oblasti cel a pašování odpadu.

Úřad doporučil, aby bylo do rozpočtu EU získáno zpět více než půl miliardy eur. Úřad OLAF odhaloval a vyšetřoval podvodníky, kteří jsou čím dál tím přizpůsobivější, a pracoval na předcházení podvodům proti Nástroji EU pro oživení a odolnost, jehož hodnota dosahuje několika miliard eur, a navzdory přetrvávajícím problémům způsobeným pandemií tak dále chránil rozpočet EU. 

Vyšetřovací činnost úřadu OLAF v roce 2021:

 • Úřad OLAF uzavřel 212 vyšetřování a vydal příslušným vnitrostátním a unijním orgánům 294 doporučení.
 • Úřad OLAF doporučil, aby byly do rozpočtu EU zpět získány prostředky ve výši 527,4 milionu eur.
 • Úřad OLAF zahájil vloni 234 nových vyšetřování na základě 1 100 předběžných analýz, které vypracovali jeho odborníci.

Trendy v oblasti vyšetřování podvodů:

Podvodníci nadále využívali pandemie a stali se ještě sofistikovanějšími a přizpůsobivějšími. Pokud jde o výdaje, nejvíce znepokojivým jevem je infiltrace organizovaných zločineckých skupin za využití administrativních nesrovnalostí, jako je dvojí financování, střet zájmů, manipulace s veřejnými zakázkami a další prostředky. Pokud jde o příjmy, podvodníkům se dařilo řešit větší obtíže při přemisťování velkého množství zboží tím, že zásilky dělili na zásilky menší. K zakrytí podhodnocování a podvodů souvisejících s původem byly využívány složité systémy chování krycích společností usazených v mnoha jurisdikcích, a to i mimo EU. V souvislosti s onemocněním COVID-19, ekologickou transformací a nakládáním s odpady se objevily nové podvodné systémy.

Mezi další trendy patří:

 • podvody při financování softwarových projektů, financování projektů týkajících se alternativ k pesticidům a financování lesů či letadel šetrnějších k životnímu prostředí,
 • podvody při obchodování s odpady, pašování nezákonných chladicích plynů a nedovolených pesticidů,
 • falešné nabídky očkovacích látek proti onemocnění COVID-19 za účelem vylákání vysokých záloh,
 • pašování cigaret a tabáku.

(Zdroj: Tisková zpráva OLAF ze dne 8. června 2022)

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější