Novinky

Výroční zpráva OLAF za rok 2019

odbor 69 - Analýza a hlášení nesrovnalostí
odbor 69 - Analýza a hlášení nesrovnalostí

Vydáno

 • Úřad pro boj proti podvodům
 • Boj proti podvodům
 • Zahraničí EU
 • Zahraniční sektor
 • Veřejný sektor
 • Finanční kontrola

V roce 2019 uplynulo dvacet let od zřízení Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF)

Jak vyplývá z jeho zprávy za rok 2019, úřad usilovně pracoval, aby vyšetřil a potíral stále propracovanější přeshraniční podvody v oblasti humanitární pomoci, životního prostředí, zemědělských fondů a fondů pro regionální rozvoj. Ať už se jedná o odhalování korupce nebo znemožnění pašování a padělání výrobků, OLAF výrazně přispěl k ochraně rozpočtu EU a evropských občanů v mnoha oblastech.

Výsledky vyšetřování OLAFu v roce 2019 v číslech:

 • OLAF úspěšně uzavřel 181 vyšetřování a vydal příslušným vnitrostátním orgánům a orgánům EU 254 doporučení.
 • OLAF doporučil, aby se do rozpočtu EU vrátily prostředky ve výši 485 milionů euro.
 • OLAF zahájil 223 nových vyšetřování.

Tendence v oblasti vyšetřování podvodů:
Zpráva uvádí hlavní směry podvodů, které se v roce 2019 objevily nebo pokračovaly:

 • tajné dohody a manipulování zadávacích řízení,
 • přeshraniční podvody, které ztěžují odhalení,
 • časté podvody zaměřující se na projekty ve třetích zemích,
 • pokračující podvody, které cílí na finanční prostředky na výzkum,
 • pašování a padělání za pomoci složitých přeshraničních sítí.

(Zdroj: Tisková zpráva OLAF ze dne 10. září 2020)

Dokumenty ke stažení

Nejčtenější