Novinky

Výroční zpráva OLAF za rok 2016

oddělení 4703 - Centrální kontaktní bod AFCOS
oddělení 4703 - Centrální kontaktní bod AFCOS

Vydáno

  • Boj proti podvodům
  • Úřad pro boj proti podvodům
  • Zahraničí EU
  • Zahraniční sektor
  • Veřejný sektor
  • Finanční kontrola

Úřad OLAF se v roce 2016 více zaměřil na nadnárodní šetření, které často vedlo k mnohamilionovým (v euro) finančním doporučením.

V boji proti podvodům úřad OLAF dosáhl výborných výsledků - na základě detailního prozkoumání a analýzy příchozích informací zahájil 219 šetření a uzavřel 272 šetření, z kterých vzešlo 346 doporučení kompetentním orgánům na evropské i národní úrovni. V souvislosti se závěry a doporučeními šetření úřadu OLAF by mělo být do rozpočtu EU navráceno 631 miliónů eur. V roce 2016 se podařilo úřadu OLAF zkrátit dobu šetření na 18,9 měsíce. V této zprávě se OLAF poprvé více věnoval popisu trendů v oblasti podvodů, ke kterým došlo při čerpání prostředků z fondů EU. Lze konstatovat, že veřejné zakázky byly pro podvodná jednání stále lákavé (korupční jednání a využívání účtů registrovaných v zahraničí). Projekty v oblasti výzkumu a zaměstnanosti rovněž představovaly významný okruh podvodů zasahujících finanční zájmy EU (zvláště používání praktik porušujících obecné zásady EU, např. dvojí financování z různých dotačních titulů). Organizované sítě zločinců využívaly komplexní nadnárodní schémata, aby se vyhnuly placení cla. V roce 2016 se úřad OLAF podílel na 12 úspěšných společných celních operacích, a přispěl tak k zabavení 469 miliónů kusů cigaret. Nelegální obchod s tabákem zahrnoval jednak nelegální dovoz padělků hlavních světových producentů, dále pak fenomén tzv. „cheap whites“ tj. masivní dovoz neznámých, leč laciných značek, které nebyly určeny k oficiálnímu maloobchodnímu prodeji v EU. Je též nutné zmínit stále existující výrobu v nelegálních provozech v některých státech EU. Úřad OLAF ve své zprávě také poukázal na významné investice do inovativních vyšetřovacích technik a nástrojů. Ty mu umožnily udržet se na světové špičce při odhalování podvodů. Úřad OLAF se také podílel na vyjednávání legislativních textů souvisejících s ochranou finančních zájmů EU. Konkrétně byl v roce 2016 učiněn pokrok ve dvou důležitých oblastech:

  1. zahrnutí závažných trestných činů (neplacení DPH) - při stanovení minimální hranice škody na 10 mil. eur - do Směrnice PIF (směrnice o ochraně finančních zájmů EU v oblasti trestněprávní), a
  2. přes výhrady některých ČS bylo za přispění úřadu OLAF přijato rozhodnutí, že bude zřízen Úřad evropského veřejného žalobce (EPPO) v rámci procedury posílené spolupráce. Úřady OLAF a EPPO tím budou úzce spolupracovat a usilovat nejen o odhalení pachatelů, ale i o jejich postavení před soud.

(Zdroj: Tisková zpráva OLAF ze dne 31. května 2017).

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější