Novinky

Metodický pokyn upravující hlášení nesrovnalostí Evropskému úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) – platný od 1. 7. 2021

odbor 69 - Analýza a hlášení nesrovnalostí
odbor 69 - Analýza a hlášení nesrovnalostí

Vydáno

  • Zahraniční sektor
  • Zahraničí EU
  • Veřejný sektor
  • Boj proti podvodům
  • Úřad pro boj proti podvodům
  • Legislativa
  • Metodika

Aktualizace Metodického pokynu upravujícího hlášení nesrovnalostí Evropskému úřadu pro boj proti podvodům (OLAF), schváleného vládou České republiky usnesením č. 590 ze dne 19. září 2018.

Dokumenty ke stažení

Nejčtenější