Novinky

Metodický pokyn pro nesrovnalosti pro Národní plán obnovy na období 2021-2026

odbor 69 - Analýza a hlášení nesrovnalostí
odbor 69 - Analýza a hlášení nesrovnalostí

Vydáno

  • Zahraničí EU
  • Zahraniční sektor
  • Boj proti podvodům
  • Legislativa
  • Metodika

Metodický pokyn pro nesrovnalosti pro Národní plán obnovy vytváří základní rámec hlášení nesrovnalostí vzniklých při implementaci Nástroje pro oživení a odolnost – Recovery and Resilience Facility, který má za cíl nastavit postupy při zajištění reportovací funkce v přímém řízení, kdy Evropská komise nastavuje podmínky a řídí implementaci prostředků daného fondu. Nahlášené nesrovnalosti zajišťují podklad pro analýzy páchaných praktik zejména v oblasti prevence podvodů a dalších závažných nekalých praktik.

Metodický pokyn je závazný pro všechny subjekty implementační struktury zapojené do hlášení nesrovnalostí vzniklých při implementaci Národního plánu obnovy. 

Metodický pokyn schválil Řídící výbor pro Národní plán obnovy v rámci hlasování per rollam dne 31. 1. 2022.

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější