Novinky

Hlášení nesrovnalostí na vnější úrovni

Hlášení nesrovnalostí na vnější úrovni – pokyny/příručky.

ilustrace

Vydáno

Příručka pro vnější hlášení v IMS

Uživatelská příručka pro vyplňování hlášení nesrovnalostí Evropskému úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) v informačním systému - IMS5 a příloha k uživatelské příručce - Číselníky.