Novinky

Činnost CKB AFCOS

Ministerstvo financí – Centrální kontaktní bod AFCOS (CKB AFCOS) plní roli koordinační služby pro spolupráci s úřadem OLAF dle čl. 3, odst. 4. nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 883/2013.

ilustrace

Ministerstvo financí – Centrální kontaktní bod AFCOS v oblasti spolupráce zastřešuje oblast správního šetření, komunikuje s orgány činnými v trestním řízení, pokud jde o ochranu finančních zájmů EU, a s Generálním ředitelstvím cel jakožto gestorem za oblast ochrany příjmové stránky rozpočtu EU.

CKB AFCOS je mj. odpovědný za metodické řízení oblasti hlášení nesrovnalostí Evropské komisi a ochranu finančních zájmů EU obecně. K naplnění těchto úkolů pracuje s vybranými databázemi/informačními systémy a ze své úrovně spravuje a pravidelně aktualizuje přehled jejich uživatelů na národní úrovni. Z důvodu nutnosti zajištění ochrany osobních údajů fyzických osob zpracoval CKB AFCOS jednotný formulář – žádost o přístup. Formulář je určen pracovníkům implementační struktury fondů EU, kteří z titulu své pracovní náplně potřebují dané systémy (IMS, MS2014+(role AFCOS), EDES, SharePoint – Ochrana finančních zájmů EU) využívat.

Téma
Období

Aktualizováno

Formulář pro přístup do informačního systému - databáze AFCOS

CKB AFCOS zpracoval jednotný formulář – žádost o přístup, který je určen pracovníkům implementační struktury fondů EU a Národního plánu obnovy, kteří z titulu své pracovní náplně potřebují využívat dané systémy (IMS, MS2014+(role AFCOS), EDES, SharePoint – Ochrana finančních zájmů EU).

Vydáno

Konference EU o nových výzvách v boji proti podvodům a nesrovnalostem v oblasti fondů EU

Konference na téma „PREVENCE – ODHALOVÁNÍ – VYŠETŘOVÁNÍ: Nové výzvy v boji proti podvodům a nesrovnalostem“, která se konala ve dnech 23. až 25. listopadu v Praze. Na této konferenci se sešli zástupci orgánů pro boj proti podvodům členských států EU, Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) a příslušných aktérů EU.

Vydáno

Stanovisko CKB AFCOS č.1/2020

Jak postupovat u hlášení nesrovnalostí na vnější úrovni za programové období 2007 - 2013 v případech, kdy došlo k prominutí odvodu až po závěrečné certifikaci.