Novinky

Činnost CKB AFCOS

Ministerstvo financí – Centrální kontaktní bod AFCOS (CKB AFCOS) plní roli koordinační služby pro spolupráci s úřadem OLAF dle čl. 3, odst. 4. nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 883/2013.

ilustrace

Ministerstvo financí – Centrální kontaktní bod AFCOS v oblasti spolupráce zastřešuje oblast správního šetření, komunikuje s orgány činnými v trestním řízení, pokud jde o ochranu finančních zájmů EU, a s Generálním ředitelstvím cel jakožto gestorem za oblast ochrany příjmové stránky rozpočtu EU.