Novinky

2014

Dokumenty a další informace k řízením vedeným proti ČR.

ilustrace

Vydáno

Forminster v. Česká republika

Spor byl zahájen kyperskou společností Forminster Enterprises Limited na základě Dohody mezi Českou republikou a Kyperskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic.

Arbitráž byla ukončena dne 15. prosince 2014, rozhodčí tribunál rozhodl ve prospěch České republiky.