Novinky

InterTrade v. Česká republika

odbor 65 - Mezinárodní právní služby
odbor 65 - Mezinárodní právní služby

Vydáno

  • Veřejný sektor
  • Zahraniční sektor
  • Mezinárodní arbitráž
  • Investiční arbitráž
  • Mezinárodní arbitrážní tribunál
  • Ochrana investic
  • Dohoda o ochraně investic

Spor byl zahájen německou společností InterTrade Holding GmbH na základě Dohody mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o podpoře a vzájemné ochraně investic.

Arbitráž byla ukončena dne 28. května 2012, rozhodčí tribunál rozhodl ve prospěch České republiky.

Dokumenty ke stažení

Nejčtenější