Novinky

2012

Dokumenty a další informace k řízením vedeným proti ČR.

ilustrace

Vydáno

InterTrade v. Česká republika

Spor byl zahájen německou společností InterTrade Holding GmbH na základě Dohody mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o podpoře a vzájemné ochraně investic.