Novinky

Vöcklinghaus v. Česká republika

odbor 65 - Mezinárodní právní služby
odbor 65 - Mezinárodní právní služby

Vydáno

  • Veřejný sektor
  • Zahraniční sektor
  • Investiční arbitráž
  • Mezinárodní arbitráž
  • Mezinárodní arbitrážní tribunál
  • Dohoda o ochraně investic
  • Ochrana investic

Spor byl zahájen německým občanem P. Vöcklinghausem na základě Dohody mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o podpoře a vzájemné ochraně investic.

Arbitráž byla ukončena dne 19. září 2011, rozhodčí tribunál rozhodl ve prospěch České republiky.

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější