Novinky

Konsortium Oeconomicus v. Česká republika

odbor 65 - Mezinárodní právní služby
odbor 65 - Mezinárodní právní služby

Vydáno

  • Mezinárodní arbitráž
  • Mezinárodní arbitrážní tribunál
  • Investiční arbitráž
  • Ochrana investic
  • Dohoda o ochraně investic
  • Veřejný sektor
  • Zahraniční sektor

Spor byl zahájen švýcarskou společností Konsortium Oeconomicus. na základě Dohody mezi Českou republikou a Švýcarskou konfederací o podpoře a vzájemné ochraně investic.

Arbitráž byla ukončena dne 5. prosince 2011, rozhodčí tribunál rozhodl ve prospěch České republiky.

Dokumenty ke stažení

Nejčtenější