Novinky

Frontier Petroleum Services v. Česká republika

odbor 65 - Mezinárodní právní služby
odbor 65 - Mezinárodní právní služby

Vydáno

  • Veřejný sektor
  • Zahraniční sektor
  • Mezinárodní arbitráž
  • Mezinárodní arbitrážní tribunál
  • Investiční arbitráž
  • Ochrana investic
  • Dohoda o ochraně investic

Spor byl zahájen kanadskou společností Frontier Petroleum Services Ltd. na základě Dohody mezi Českou republikou a Kanadou o podpoře a vzájemné ochraně investic.

Arbitráž byla ukončena dne 12. listopadu 2010, rozhodčí tribunál rozhodl ve prospěch České republiky.

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější