Novinky

Phoenix v. Česká republika

odbor 65 - Mezinárodní právní služby
odbor 65 - Mezinárodní právní služby

Vydáno

  • Veřejný sektor
  • Zahraniční sektor
  • Mezinárodní arbitráž
  • Mezinárodní arbitrážní tribunál
  • Investiční arbitráž
  • Ochrana investic
  • Dohoda o ochraně investic

Spor byl zahájen izraelskou společností Phoenix Action, Ltd. na základě Dohody o vzájemné podpoře a ochraně investic mezi Českou republikou a Státem Izrael.

Arbitráž byla ukončena dne 15. dubna 2009, rozhodčí tribunál rozhodl ve prospěch České republiky.

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější