Novinky

Invesmart v. Česká republika

odbor 65 - Mezinárodní právní služby
odbor 65 - Mezinárodní právní služby

Vydáno

  • Zahraniční sektor
  • Veřejný sektor
  • Mezinárodní arbitráž
  • Investiční arbitráž
  • Mezinárodní arbitrážní tribunál
  • Ochrana investic
  • Dohoda o ochraně investic

Spor byl zahájen nizozemskou společností Invesmart B. V. na základě Dohody mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic.

Arbitráž byla ukončena dne 26. června 2009, rozhodčí tribunál rozhodl ve prospěch České republiky.

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější