Novinky

European Media Ventures v. Česká republika

odbor 65 - Mezinárodní právní služby
odbor 65 - Mezinárodní právní služby

Vydáno

  • Dohoda o ochraně investic
  • Investiční arbitráž
  • Mezinárodní arbitráž
  • Mezinárodní arbitrážní tribunál
  • Ochrana investic
  • Veřejný sektor
  • Zahraniční sektor

Spor byl zahájen lucemburskou společností European Media Ventures S.A. na základě Dohody mezi Českou republikou a Belgií a Lucemburskem o podpoře a vzájemné ochraně investic.

Arbitráž byla ukončena dne 8. července 2009, rozhodčí tribunál rozhodl ve prospěch České republiky.

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější