Novinky

Eastern Sugar v. Česká republika

odbor 65 - Mezinárodní právní služby
odbor 65 - Mezinárodní právní služby

Vydáno

  • Veřejný sektor
  • Zahraniční sektor
  • Mezinárodní arbitráž
  • Mezinárodní arbitrážní tribunál
  • Investiční arbitráž
  • Dohoda o ochraně investic
  • Ochrana investic

Spor byl zahájen nizozemskou společností Eastern Sugar B. V. na základě Dohody mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic.

Arbitráž byla ukončena dne 12. dubna 2007, rozhodčí tribunál rozhodl ve prospěch žalobce.

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější