Novinky

2021

Informace Ministerstva financí k arbitrážím se vztahem k České republice - rok 2021.

ilustrace

Vydáno

Rozsudek Soudního dvora EU v případu Moldavsko v. Komstroy – konec investiční arbitráže uvnitř EU na základě Dohody k Energetické chartě

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) rozhodl, že mechanismus řešení sporů mezi investorem a státem stanovený Dohodou k Energetické chartě (ECT) (čl. 26 odst. 2 písm. c)) není použitelný na spory uvnitř EU (Věc C-741/19). Ve stejném rozhodnutí rovněž rozhodl, že nabytí pohledávky vyplývající ze smlouvy o dodávce elektřiny nepředstavuje „investici“ podle čl. 1 odst. 6 a čl. 26 odst. 1 ECT.