Novinky

Procesní úspěchy MF v probíhajících arbitrážích

odbor 65 - Mezinárodní právní služby
odbor 65 - Mezinárodní právní služby

Vydáno

  • Mezinárodní arbitráž
  • Zahraniční sektor
  • Hazardní hry
  • Česká republika
  • Ministerstvo financí

Ministerstvo financí v roce 2016 dosáhlo významného procesního úspěchu v investičních sporech s kyperskými společnostmi Iva Valenty, které se po České republice domáhají miliardového odškodnění za údajně protiprávní ukončení povolení k provozování hazardních her.

Na základě argumentů vznesených Českou republikou mezinárodní tribunál uznal, že před samotným posouzením žaloby se musí nejprve zabývat svou pravomocí, tedy otázkou, zdali je vůbec oprávněn rozhodovat daný spor. V polovině ledna 2017 proběhne jednání u Stálého rozhodčího soudu v Haagu, kde mezinárodní tribunál buď vyhoví České republice a zcela odmítne uplatněné nároky projednat, nebo shledá, že má pravomoc v řízení pokračovat a spor rozhodnout.

Podobného procesního úspěchu dosáhlo Ministerstvo financí také v arbitráži s britskou společností A11Y, kde ústní jednání proběhlo v září 2016. V tomto řízení se v současné době čeká na to, zda arbitři svou pravomoc spor rozhodovat potvrdí či nikoli.

Nejčtenější