Novinky

Žádost o zahájení jednání o smírném řešení sporu od německé společnosti A.M.F. Aircraftleasing Meier & Fischer GmbH & Co. KG

odbor 65 - Mezinárodní právní služby
odbor 65 - Mezinárodní právní služby

Vydáno

  • Mezinárodní arbitráž
  • Investiční arbitráž
  • Mimosoudní řešení sporu
  • Veřejný sektor
  • Zahraniční sektor
  • Česká republika
  • Německo

Dne 1. února 2016 Ministerstvo financí obdrželo žádost o zahájení jednání o smírném řešení sporu od německé komanditní společnosti A.M.F. Aircraftleasing Meier & Fischer GmbH & Co. KG podanou dle čl. 10 Dohody o podpoře a vzájemné ochraně investic mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo. Stěžovatel ve své žádosti uvádí, že předmětem jeho investice jsou dvě letadla značky Boeing 737 – 300, která na základě leasingových smluv pronajal společnosti CHARTER AIR, s.r.o. Dle jeho vyjádření byla tato dvě letadla neprávem zapsána do soupisu konkursní podstaty v konkursu na Ing. Václava Fischera a v konkursu na společnost CHARTER AIR, s.r.o. V rámci konkursu na společnost CHARTER AIR, s.r.o. pak letadla byla vydražena.

Stěžovatel se domnívá, že ze strany České republiky mělo dojít k porušení výše uvedené mezinárodní dohody v důsledku údajného neoprávněného zápisu letadel do dvou soupisů konkursních podstat a jejich následnému prodeji v dražbě. Stěžovatel požaduje po České republice náhradu škody ve výši 125 173 999 USD.

Vzhledem k okolnostem případu a dlouhodobé snaze o co nejširší možné informování veřejnosti bude v případné arbitráži Česká republika požadovat transparentní a veřejnosti přístupný průběh řízení.

Dokumenty ke stažení

Nejčtenější