Novinky

Úspěšní nejen v arbitrážích, ale i ve vymáhání pohledávek

odbor 65 - Mezinárodní právní služby
odbor 65 - Mezinárodní právní služby

Vydáno

  • Investiční arbitráž
  • Mezinárodní arbitráž
  • Zahraničí mimo EU
  • Zahraničí EU
  • Zahraniční sektor
  • Ochrana investic
  • Vymáhání pohledávek

Ministerstvu financí se nejenže daří vyhrávat spory v arbitrážích, ale je úspěšné i ve vymáhání peněžitých pohledávek po zahraničních investorech, kteří neúspěšně žalovali Českou republiku za údajné porušení dohod o podpoře a ochraně zahraničních investic. Mezinárodní investiční arbitráže jsou spojené s vysokými náklady na právní zastoupení, které se Česká republika snaží snižovat tím, že v případě výhry požaduje jejich proplacení po investorech.

Mezi úspěšné spory se řadí například Konsortium Oeconomicus, ve kterém švýcarský investor požadoval po České republice vyplacení pětimiliardového odškodnění z důvodu nerealizované výstavby spalovny odpadů v Mladé Boleslavi. Tento spor Česká republika vyhrála a byla jí přiznána plná náhrada nákladů. Během roku 2015 se podařilo od investora vymoci 1.197.512,64 Kč. Největším podobným úspěchem v posledních letech je vymožení plné výše náhrady nákladů řízení od německé společnosti ECE ve výši 72.499.070,82 Kč.

Ministerstvo financí tak pokračuje v trendu úspěchů při obraně státu a vyvrací mýtus o tom, že je slabým protivníkem, kterého se vyplatí žalovat.

Doporučované

Nejčtenější