Novinky

Žádost o zahájení jednání o smírném řešení sporu od nizozemské společnosti Fynerdale Holdings B.V.

odbor 65 - Mezinárodní právní služby
odbor 65 - Mezinárodní právní služby

Vydáno

  • Mezinárodní arbitráž
  • Investiční arbitráž
  • Mimosoudní řešení sporu
  • Veřejný sektor
  • Zahraniční sektor
  • Česká republika
  • Nizozemsko

Dne 9. listopadu 2015 Ministerstvo financí obdrželo žádost o zahájení jednání o smírném řešení sporu od nizozemské společnosti Fynerdale Holdings B.V. podanou dle čl. 8 odst. 1 a 2 Dohody mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic. Společnost Fynerdale Holdings B.V. v žádosti uvádí, že od roku 2007 na území České republiky investovala 3 016 000 000 Kč do obchodů s potravinářským mákem. Stěžovatel uvádí, že údajné investice měly být prováděny formou půjček pro společnosti YTRIX, a.s. a maltské společnosti Poppyseed Limited, které tyto peněžní prostředky měly dále použít na obchody s potravinářským mákem. Z vyjádření stěžovatele dále vyplývá, že zprostředkovatelem těchto obchodů měl být pan Libor Leichman ze společnosti Newton Management, a.s. a paní Marcela Stavjaníková ze společnosti YTRIX, a.s. Ke splacení údajných půjček nikdy nedošlo. V roce 2011 vyšlo najevo, že obchody s potravinářským mákem byly z větší míry pouze fiktivní a došlo k zahájení vyšetřování osob podílejících se na těchto podvodných transakcích. Jedná se o paní Marcelu Stavjaníkovou, pana Jana Vrbenského, pana Josefa Stavjaníka a pana Josefa Pospíšila. Od roku 2012 v této věci probíhá trestní řízení.

Stěžovatel se domnívá, že ze strany České republiky mělo dojít k porušení výše uvedené mezinárodní dohody mimo jiné v důsledku skutečnosti, že zúčastněné osoby nebyly od roku 2012 doposud pravomocně odsouzeny a požaduje po České republice náhradu škody ve výši 2 376 267 271 Kč.

Vzhledem k okolnostem případu a dlouhodobé snaze o co nejširší možné informování veřejnosti bude v případné arbitráži Česká republika požadovat transparentní a veřejnosti přístupný průběh řízení.

  

Dokument ke stažení

Doporučované

Nejčtenější